Vraag 1 van 10
 
Ik wil luisteren naar wat anderen te zeggen hebben wanneer ze spreken
         
Bijna
altijd
Vaak Soms Zelden Vrijwel
nooit
 
 
 
terug
 

Deze luistertest wordt aangeboden door My Best Team Ever®, de 1-daagse luistertraining voor teams in bedrijven en organisaties. www.mybestteamever.nl. ©2011