Vraag 1 van 18
 
De andere leden van mijn team willen oprecht mijn standpunt horen
         
Bijna
altijd
Vaak Soms Zelden Vrijwel
nooit
 
 
 
terug
 
Deze luistertest wordt aangeboden door My Best Team Ever®, de 1-daagse luistertraining voor teams in bedrijven en organisaties. www.mybestteamever.nl. ©2011